Podmínky služby

Nákupní řád shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi zákazníkem (dále jen Kupující) a rodinnou cidrerií UTOPIA - 1490 s.r.o. (dále jen Prodávající). Provozovatelem je 1490 s.r.o. se sídlem Sudkův Důl 10, 39501 OBRATAŇ, IČO 05235847, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 25065. Objednávku může učinit Kupující přímo na www.utopia.direct, emailem, Facebook messengerem, Instagram direct zprávou, SMS zprávou nebo telefonicky na kontaktním čísle Prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující obdrží e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou. Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající či jím určený zástupce (dopravce) jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Této žádosti prodávajícího je kupující povinen vyhovět. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku objednávky. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH. Prodávající zboží expeduje do 2 pracovních dnů ode dne připsání platby za zboží na účet Prodávajícího vedený u zpracovatele transakcí platebními kartami či bankovní účet. Dopravu Prodávající realizuje prostřednictvím společností PPL, DPD, MESSENGER a.s. atp. Prodávající nemá jakýkoliv vliv na doručovací lhůty kurýrní služby. V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do jednoho týdne, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky. Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv emailem odeslaným Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího ivo@1490.cz. Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícímu neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět. Na vrácení zboží je třeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne den.měsíc.rok a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (číslo účtu Kupujícího) / prostřednictvím platební karty, kterou jsem platil/a. Datum a podpis”. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech: kdy má opravněnou pochybnost o skutečné identitě či věku Kupujícího, kdy není schopen doručit zboží v daném termínu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet, kartu nebo adresu. Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky.

Chcete vědět o nově vysklepovávaných šaržích, o limitkách, o termínech festivalů, degustací a otevřených dveří? Registrujte se k odběru občasníku z Utopie.